איתות

בתוך החולצה שבה עמד פעם ריח אישה עומדות עכשיו פעימות הלב שמסרבות לדעוך כבר מאות ימים, ונדמה שרק הן עוד משמרות את הריח ואולי מאותתות לו, כמו כוון הנחיתות למטוס שלעולם יישאר בשמיים.